Andaluzja. Sztuka i architektura

Andaluzja Sztuka i architektura Al Andalus europejski Orient jest tyglem w kt rym stopi a si kultura arabska i chrze cija ska a ich po czenie nada o sztuce andaluzyjskiej niepowtarzalny charakter Meczet w Kordobie Alhambra w Gren

 • Title: Andaluzja. Sztuka i architektura
 • Author: Brigitte Hintzen-Bohlen
 • ISBN: 382908143X
 • Page: 349
 • Format: Hardcover
 • Al Andalus europejski Orient jest tyglem, w kt rym stopi a si kultura arabska i chrze cija ska, a ich po czenie nada o sztuce andaluzyjskiej niepowtarzalny charakter Meczet w Kordobie, Alhambra w Grenadzie czy te katedra w Sewilli ju od stuleci fascynuj przybysz w Niniejszy przewodnik po sztuce umo liwia szybk orientacj w regionie Ponadto zawiera dok adny opiAl Andalus europejski Orient jest tyglem, w kt rym stopi a si kultura arabska i chrze cija ska, a ich po czenie nada o sztuce andaluzyjskiej niepowtarzalny charakter Meczet w Kordobie, Alhambra w Grenadzie czy te katedra w Sewilli ju od stuleci fascynuj przybysz w Niniejszy przewodnik po sztuce umo liwia szybk orientacj w regionie Ponadto zawiera dok adny opis znacz cych zabytk w, zdj cie ka dego omawianego dzie a, liczne eseje na tematy kulturalno historyczne, ilustrowane mapki, plany i szkice Tablice chronologiczne, opis andaluzyjskich styl w archeologicznych, s owniczek wa niejszych poj , noty biograficzne artyst w i szczeg owy indeks stanowi niezast pione r d o wiedzy.

  • ✓ Andaluzja. Sztuka i architektura || ✓ PDF Download by é Brigitte Hintzen-Bohlen
   349 Brigitte Hintzen-Bohlen
  • thumbnail Title: ✓ Andaluzja. Sztuka i architektura || ✓ PDF Download by é Brigitte Hintzen-Bohlen
   Posted by:Brigitte Hintzen-Bohlen
   Published :2019-09-14T04:41:19+00:00

  One Reply to “Andaluzja. Sztuka i architektura”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *