Septiņi

Septi i Atdz vojas m tiApk rt klai o dieviVaro us izseko nosl pumainas b tnesun tas viss notiek tepat R g Cilv cei ir zin mas vair kas pasaules izcel an s teorijas mitolo isk s reli isk s un ar sausi zin tni

 • Title: Septiņi
 • Author: Linda Nemiera
 • ISBN: 9789934017711
 • Page: 214
 • Format: Hardcover
 • Atdz vojas m tiApk rt klai o dieviVaro us izseko nosl pumainas b tnesun tas viss notiek tepat R g Cilv cei ir zin mas vair kas pasaules izcel an s teorijas mitolo isk s, reli isk s un ar sausi zin tnisk s Tom r paties ba mekl jama kaut kur starp vis m.Pasaule tika rad ta septi s dien s, bet vai t s Rad t js bija tikai viens Un cik dienas un dievi ir neAtdz vojas m tiApk rt klai o dieviVaro us izseko nosl pumainas b tnesun tas viss notiek tepat R g Cilv cei ir zin mas vair kas pasaules izcel an s teorijas mitolo isk s, reli isk s un ar sausi zin tnisk s Tom r paties ba mekl jama kaut kur starp vis m.Pasaule tika rad ta septi s dien s, bet vai t s Rad t js bija tikai viens Un cik dienas un dievi ir nepiecie ami, lai to atkal atdotu neb t bai Nele Tarvida, jauna fotogr fe no R gas, atkl j, ka skolas laik apg t s zin anas par cilv ces un pasaules ra anos ir, maigi izsakoties, nedaudz maldino as.Kop ar lab ko draugu Zigmundu un nosl pumainu sarge eli meitene iesaist s b stam s dievu sp l s, kur s zaud t ju gaida izn c ba.Neparasti un aizraujo i piedz vojumi aizved draugus gan kaimi zem Igaunij , gan Eiropas galvaspils t s Par z un V n , gan teiksmainaj Austrumu p rl Stambul.Tom r pasaules likteni iz irs ne jau dievi

  • [PDF] Download ☆ Septiņi | by ✓ Linda Nemiera
   214 Linda Nemiera
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Septiņi | by ✓ Linda Nemiera
   Posted by:Linda Nemiera
   Published :2019-08-12T19:06:49+00:00

  One Reply to “Septiņi”

  1. Autore ir izpētījusi mitoloģiju. Un dažviet bija labs valodas lietojums un vārdu spēles. Par to divas zvaigznītes.Diemžēl viss pārējais bija stipri neloģiski. Varoņiem nebija ne rakstura, ne reālistiska dzīves fona, jo katra otrā rindkopa nonāca pretrunās ar iepriekšējo. Vairākās vietās radās sajūta, ka tiek aprakstītas situācijas, kurām līdzīgās autore nav bijusi un nav tās līdz galam pārdomājusi. Vēl mani kaitināja, ka brīžiem tika aizskartas sociāli noz [...]

  2. "Septiņi" ir Lindas Nemieras otrā grāmata (pirmā ir "Vilcenes stāsts", bet trešā (jaunākā) ir "Kaķa lāsts". Mana pirmā Nemieras izlasītā grāmata bija "Vilcenes stāsts". Šī grāmata mani aizrāva ar burvestības, maģijas, mīlestības piedzīvojumiem, tas ar kādu aizrautību izlasīju pirmo grāmatu, man lika saprast, ka tā nebūs man pēdējā Lindas Nemieras lasītā grāmata.Grāmatas "Septiņi" galvenā varone Nele ir fotogrāfe. Kādā ballē viņa satiek Danielu, kurš [...]

  3. Mani vienmēr ir interesējuši latviešu fantāziju darbi, it sevišķi pēdējos gados izdotie, tāpēc šo grāmatu jau sen biju pamanījusi. Iepriekš biju lasījusi divas Lindas darbus - "Vilcenes stāts" un "Lidojums", tajā darbība risinājās pavisam jaunā fantāzijas pasaulē, kas uzreiz apbūra. Bet šoreiz stāts rit tepat Latvijā, Rīgas pārpildītajās ielās, kurās uzradušais Lielā Septiņnieka Dievs, ievelk galveno varoni fantāzijas pasaulē, kas pastāv tepat mums līdzā [...]

  4. Interesants skatījums. Pirmo reizi lasīju latviešu stilā rakstītu fantāzijas lidojumu par pasaules rašanos, sargenģeļiem un senajiem pasaules radītājiem. Un tas viss tepat staigātās ielās. Teika, Purvciems, Vecrīga. Interesanti un jocīgi reizē, kaut kā nepierasti bija lasīt kaut ko šādu. manuprāt autore rakstot šo darbu centusies iespaidoties no ārzemju autoriem un mūsdienu tendencēm, kas attēlotas bestselleru grāmatās. nereālais, maģiskais, neizprotamais sākumā [...]

  5. Otrā lasīšanas reize, tagad vairāk sliecos uz 3,5/5, jo daži momenti tiešām likās samāksloti

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *